English English Hebrew עיברית
שרשראות גומי
אור פטישים מייבאת שרשראות גומי למיני מחפרונים, תחת המותג "אופל" שרשראות איכותיות, שרשראות גומי באיכות המותגים המובילים
אור פטישים מייבאת שרשראות גומי למיני מחפרונים, תחת המותג "אופל" שרשראות איכותיות, שרשראות גומי באיכות המותגים המובילים